Etiquette en spelregels

Iedere speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de etiquette en van de spelregels.

Baanpersoneel

Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht tot zij u doorzwaaien. Dit geldt ook op de drivingrange.

Spelen van de backtee

Spelers met een backtee playing handicap hoger dan 18 wordt afgeraden van de backtee te spelen.

Onweer en schuilplaatsen

Bij onweer gebruikt de caddiemaster een sirene op één aanhoudende toon. Het spel dient onmiddellijk onderbroken te worden. Op de scorekaart en in dit boekje staat de dichtstbijzijnde schuilplaats aangegeven. Indien de sirene 2 korte tonen laat horen kan het spel worden hervat.

Teeboxen

Teeboxen dienen niet als prullenbak te worden gebruikt.

Bunkers

Bij het verlaten van een bunker behoort de speler de door hem of anderen gemaakte onregelmatigheden zorgvuldig aan te harken. De hark dient na gebruik naast de bunker in de daarvoor bestemde steun te worden gelegd met het uiteinde van de steel op het gras, in de speelrichting.

Plaggen en beschadigingen

Spelers behoren elke uitgeslagen plag terug te leggen, behalve op de afslagplaats en elke door een bal of schoen veroorzaakte beschadiging van de green (ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt) zorgvuldig te herstellen. Het maken van een oefenswing op de tee is niet toegestaan.

Golfkarren of tassen niet op de tee plaatsen

Pitchmarks

Het is verplicht pitchmarks te repareren, ongeacht het feit of die door de speler zelf zijn veroorzaakt.

Afstandsmeters

Het gebruik van een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten is toegestaan.

Stalen spikes

In de periode van 1 april tot 1 november zijn stalen spikes in de baan niet toegestaan.

Mobiele telefoons/tablets

Het gebruik van mobiele telefoons/tablets is niet toegestaan in het clubhuis, op het terras, op de drivingrange en in de baan. Een uitzondering wordt gemaakt indien er zich in de baan een noodsituatie voordoet. In dat geval dient de caddiemaster te worden gewaarschuwd op telefoon nummer 023-5718456 of op 06-5101 8888.

Respect voor andere spelers

Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. Als het duidelijk is dat de achteropkomende groep sneller kan spelen, behoort een groep die geen hole afstand heeft verloren die groep toch door te laten. Laat de partij achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken.

Respecteer het rookverbod in de baan als dat van toepassing is.