Het Bestuur van de Kennemer Golf & Country Club wordt gevormd door:

E.D. (Enno) Osinga BSc
Voorzitter, Gebouwen commissie, Historische commissie

H.M. (Henriette) van Keulen-Strumphler
Secretaris, Nieuwe Leden commissie, Commissie van Beroep, Juridische commissie

Drs. H.E. (Eric) Rahusen
Penningmeester, Commissie van de lening 1978, Commissie van Onderzoek, Sponsorcommissie

P.L.P. (Paul) van Roozendaal
IT commissie, Handicap & Regel commissie, Redactie commissie, Foto commissie, Jeugd commissie, Nieuwe Leden commissie, verantwoordelijk voor de contacten met de Head Pro

N.P.J. (Nicole) van Breda Vriesman-van Wensen
Wedstrijd commissie, Competitie commissie, Senioren commissie

Drs. J.J. (Jan) IJff
Baancommissaris, Commissie Committed to Birds, Commissie Duurzaam

M.F.J.C. (Mariëtta) Sluijter-Ongerboer de Visser
Lustrum Commissie, Commissie Reuring, Dames Dinsdag commissie, Bridge commissie, Medische commissie, Bloemen commissie, verantwoordelijk voor de contacten met de shop

U kunt het bestuur via het secretariaat een e-mail sturen: secretariaat@kennemergolf.nl 

Vlnr: Henriette van Keulen, Paul van Roozendaal, Nicole van Breda Vriesman, Eric Rahusen, Enno Osinga, Marietta Sluijter, Jan IJff