De Kennemer Golf & Country Club is opgericht op 11 december 1910. De KG&CC is begonnen te Santpoort en heeft sedert 1926 de beschikking over de terreinen te Zandvoort.

Op 11 december 1910 werd tijdens een oriëntatievergadering in hotel Hartenlust te Bloemendaal de beslissing genomen om te komen tot de oprichting van de Kennemer Golf Club. Deze vergadering vond plaats op initiatief van de eerste voorzitter Gérard J. van der Vliet. Er waren 29 heren en 4 dames aanwezig. In 1911 werd in Santpoort een 9 holes baan geopend. De baan was ongeveer 2005 meter lang en had een ‘bogey’ van 42 strokes. Er werden nationale en internationale wedstrijden op gespeeld, zo bijvoorbeeld het ‘Open’ van 1920.

Hoewel men tevreden was met de baan in Santpoort, spraken de leden en het bestuur van de club toch regelmatig over de mogelijkheden van een 18-holes baan. Op 6 maart 1926 komt dan in een bestuursvergadering aan de orde het aanbod van de Maatschap Zandvoortsch Duin (de familie Quarles van Ufford) om het terrein waarop de club nu is gevestigd voor een nominaal bedrag aan de club in erfpacht te geven. Het aanbod werd in dank aanvaard.

Op 3 mei 1928 was de door Harry Colt ontworpen nieuwe golfbaan gebruiksklaar, werden de oude baan en het clubhuis te Santpoort gesloten en werden de baan en het clubhuis te Zandvoort voor de leden opengesteld. Op 19 mei 1928 vond de plechtige opening plaats. Jhr. G.C. Quarles van Ufford, de voorzitter sloeg de eerste drive van de eerste tee en gaf een zilveren Rijksdaalder aan de caddie die de bal terugbracht.

Gedurende de periode 1928-1940 werd er vele malen door het Nederlandsch Golf Comité een beroep op de gastvrijheid van de baan gedaan. Er zijn in die 12 jaar vier Internationale Open Kampioenschappen gehouden. Gedurende een deel van de oorlogsjaren is de baan in beslag genomen door de Duitsers. Er werden verschillende vestingwerken op de baan gebouwd in het kader van de ‘Westwall’ als deel van de ‘Atlantikwall’. Niet minder dan 78 betonnen bunkers, alsmede een anti-tankmuur dwars over de gehele baan, ontstonden in de jaren 1944 en 1945.

Na de oorlog werden baan en clubhuis weer hersteld. Een voorbeeld daarvan is hole C6. Weinigen zullen vermoeden dat, onder de groene helling tussen de bunkers en de green, een betonnen paardenstal voor 36 paarden ligt, die de baancommissie tijdens het herstel heel wat hoofdbrekens heeft bezorgd!

Ook het ledental is in de periode na de oorlog regelmatig opgelopen. Het ledenbestand nam toe van 350 in 1947 tot 775 in 1970. Daar is het toen een aantal jaren bij gebleven. Met de komst in 1976 van de openbare golfbaan Spaarnwoude werd golf in Kennemerland steeds populairder. Hierdoor nam de toeloop van nieuwe leden op de Kennemer Golf & Country Club ook toe. In 1982 leidde dit tot invoering van een plafond voor het aantal leden.

De baan heeft in de loop der tijden een aantal aanpassingen moeten ondergaan. In 1964 werd een nieuwe S.S.S. en handicap schema ingevoerd. In 1985 werd de baan uitgebreid tot 27 holes.

Er zijn vele internationale toernooien op de Kennemer gespeeld, waaronder 23 Internationale Open Kampioenschappen (1 in Santpoort, 4 in Zandvoort voor de oorlog, 18 in Zandvoort na de oorlog), 3 Internationale Dames Amateur Kampioenschappen en 5 Internationale Heren Amateur Kampioenschappen.