Kennemer golf & country club: de oudste colt baan in nederland

De Kennemer Golf & Country Club werd op 11 december 1910 opgericht tijdens een vergadering in Hotel Hartenlust in Bloemendaal. Met grote voortvarendheid werd een 9-holes baan aangelegd in Santpoort tegenover het landgoed Duin & Kruidberg. Twee duinholes en zeven holes in de weilanden, waar de spoorlijn Haarlem-Alkmaar dwars doorheen liep. Het statige Huis te Velsen werd verbouwd tot clubhuis. Zomer 1911 werden de baan en het clubhuis van de Kennemer Golf Club officieel geopend.

Belangrijkste initiatiefnemer en eerste voorzitter van de club is Gérard Jan van der Vliet. De familie Van der Vliet, nazaten van de Borski’s, de Amsterdamse financiers, waren grootgrondbezitters in Overveen en Aerdenhout.

Eerder werd in de naaste omgeving van Kennemerland al golf gespeeld op inmiddels verdwenen golfbanen bij Wijk aan Zee en Callantsoog.

De Kennemer is in 1914 medeoprichter van het Nederlandsch Golf Comité, waaruit de huidige Koninklijke Nederlandse Golf Federatie voortkomt.

Kort na de opening van de baan in Santpoort, vinden in 1911 al volop wedstrijden plaats. In 1915 wordt het Nationale Heeren Kampioenschap van Nederland gehouden. En in 1920 het Open Golfkampioenschap van Nederland, gewonnen door de Engelsman Henry Burrows.

Toch was de locatie in Santpoort niet ideaal voor golf. Onder het bezielende voorzitterschap van Gérard van der Vliet ging men op zoek naar een nieuwe accommodatie. Die werd gevonden in de duinen bij Zandvoort, waar de families Quarles van Ufford en De Favauge royaal gronden beschikbaar stelden voor de aanleg van een 18-holes baan.

Besloten werd de golfclub uit te breiden met tennisbanen en een eigen clubhuisje tot een Country club.

De fameuze Engelse golfbaan architect Harry Shapland Colt, werd gevraagd een ontwerp van de nieuwe baan te maken. Het ontwerp wordt tot de dag van vandaag alom geprezen. Het clubhuis en het interieur, ontworpen in Engelse cottage stijl door de in die tijd vooraanstaande architect van landhuizen, A.P. Smits, voegt zich op harmonieuze wijze in het geaccidenteerde duinlandschap.

Voorjaar 1928 werden de nieuwe baan en het clubhuis onder grote belangstelling officieel geopend. Als Hoofdgreenkeeper werd aangesteld Cees Twisk, geboren langs de oude baan in Santpoort en daar als kleine jongen begonnen als Caddie. Hij zou de club met grote toewijding 70 jaar dienen.

Ter stimulering van de sport had de Kennemer Golf Club al in 1927 een golfschool in Amsterdam geopend.

In 1942 werden de terreinen en het clubhuis in beslag genomen door het Duitse leger. Er werden 121 bunkers in het terrein gebouwd en een anti-tankwal dwars door de baan. Het clubhuis overleefde ternauwernood een bombardement.

De ravage was enorm. Pas in 1948 werd de baan – zoveel mogelijk gerestaureerd in de geest van architect Harry Colt – weer geopend. In 1985 wordt de uitbreiding met negen nieuwe holes, de Van Hengel Course (A), voltooid. Met de Pennink Course (B) en de Colt Course (C) beschikt de Kennemer sindsdien over een 27 holes baan.

De baan heeft in de loop der tijd een aantal aanpassingen ondergaan, mede ook om aansluiting te maken met de ontwikkeling van het golfspel. Zo zijn bijvoorbeeld sommige bunkers naar voren verplaatst. In 2007 ontwikkelde de club in samenwerking met golfbaan architect Frank Pont, een baanplan voor langere termijn in de geest van de oorspronkelijke architect Harry Colt. Advies is ook periodiek ingewonnen bij andere baan architecten, zoals Donald Steel, Frank Pennink en Martin Hawtree. De laatste is nu de vaste baan architect van de Kennemer, onder wiens toezicht de laatste aanpassingen worden gedaan.

De Kennemer beschikt over een rijke flora en fauna. De club is de oudste 27-holes golfbaan van Nederland en het clubhuis het oudste, nog bestaande golfclubhuis van Nederland. Toch kent het onderhoud van de baan een vooruitstrevende aanpak.

In het kader van het natuurbeleid nam de Kennemer bij het onderhoud van de fairways en de greens, al enkele jaren geleden het initiatief om geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. In de zomer wordt er nog maar in beperkte mate gesproeid, een echte linkscourse waardig.

De Kennemer is gastheer geweest van talloze nationale en internationale wedstrijden. Zo werden er 23 Internationale Open Kampioenschappen gehouden en vijf Internationale Ladies Opens.