Vanwege de droogte is het in de baan verboden te roken.

Wij zijn weer open voor onze leden. Als gevolg van de huidige omstandigheden door het Covid-19 virus, hopen wij gastspelers op een later moment weer te kunnen ontvangen.